TERMENI ȘI CONDIȚII

Organizatorul acestor cursuri este:

Asociatia Culturală Româno-Germană Brașov, numită în continuare Centrul Cultural German.

Adresa: str. Lungă 31, 500035-Brașov

Tel: 0726.689009, 0268.473104

E-mail: contact@ccgbv.ro

Înregistrată în Registrul Asociațiilor: 85/25.11.2022

CUI: 15248595

În continuare sunt enumerate drepturile și obligațiile părților, care sunt parte integrantă din contractul de prestări servicii pe care cursantul îl va primi spre semnare, după efectuarea comenzii.

Prezentul contract se încheie pe perioada desfăşurării unui modul de curs. Organizatorul va asigura predarea de cursuri de limba germană online sau la sediu. Numărul de unități de curs, nivelul, programul, data de începere și prețul cursului sunt specificate în descrierea produsului și în contractul pe care clientul îl va primi și semna după trimiterea comenzii. În cazul în care la data de începere a cursului nu s-au înscris min. 12 cursanţi, prestatorul îşi rezervă dreptul de a amâna sau anula cursul.

Înscrierea constă în:
· completarea formularului de înscriere și a contractului
· plata unui avans de 600 lei.

Înscrierea poate fi făcută online sau la secretariat. Locul în grupă este asigurat numai în momentul în care ambele condiții de mai sus au fost îndeplinite.
În cazul în care toate locurile dintr-o grupă au fost ocupate și mai există persoane doritoare să participe la acest curs, acestea sunt rugate să aștepte formarea unei noi grupe. În cazul retragerii unei persoane înainte de începerea cursului, locul eliberat va fi ocupat de următorul client.

O restituire integrală a taxei de curs este posibilă cel mai târziu cu o zi înainte de data începerii cursului, iar o restituire în proporție de 80% cel mai târziu la o săptămână după începerea cursului. După depășirea acestor termene nu mai este posibilă nici o restituire. În cazul anulării cursului, taxa de curs este restituită integral. În cazul amânării începerii cursului, la cerere se poate restitui taxa de curs.

Centrul Cultural German se obligă:

 • Să asigure predarea numărului de unităţi de curs stipulate în descrierea produsului și în contract. În cazul absenţei cursantului, orele de curs deja efectuate nu se reiau.
 • Să asigure desfăşurararea cursului conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.
 • Să pună la dispozitia cursanţilor numai profesori calificaţi, care vor preda cursul de limba germană respectând următoarele principii: să fie comunicativ, orientat către nevoile grupei de cursanţi, simulând situaţii reale şi folosind metode didactice cât mai variate.
 • În cazul anulării unei întâlniri de curs, prestatorul are obligaţia de a-i anunţa pe cursanţi prin SMS în cel mai scurt timp şi de a reprograma întâlnirea pierdută.
 • Să elibereze diploma de participare la acest modul, cu condiţia ca beneficiarul/cursantul să fi frecventat cel putin 70% din cursuri, iar la testul final să fi obtinut un punctaj de minim 60%.
 • Să respecte confidenţialitatea informaţiilor primite prin formularul de înscriere.
 • Prestatorul a luat cunoștință despre Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 și în special de obligațiile care revin oricărui Operator de date cu caracter personal.

Centrul Cultural German are dreptul :

 • Să pretindă şi să primească de la beneficiar preţul cursului pe care acesta urmează să-l frecventeze.
 • Să testeze cursantul beneficiar înainte de începerea cursurilor în scopul de a-l îndruma către modulul potrivit.
 • Să numească profesorii pentru modulele de curs.

Beneficiarul/Cursantul se obligă:

 • Să accepte încadrarea în nivel făcută înainte de începerea cursului de către un profesor specializat.
 • Să achite integral preţul cursului pe care urmează să-l frecventeze, înainte de data de începere a acestuia.
 • Să achite firmei de curierat costul transportului materialelor de curs.
 • Să nu înregistreze prin nici un mijloc și sub nici o formă sesiunile de curs sau secvețe ale acestora.
 • Cursantul este de acord să pună la dispoziţia prestatorului datele personale solicitate prin formularul de înscriere.
 • Cursantul este de acord cu prelucrarea datelor personale într-un mod legal, transparent, în scopuri determinate, explicite și legitime, pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate și asigurând securitatea lor adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale.

Beneficiarul/Cursantul are dreptul:

 • Să frecventeze orele de curs achitate, numai la modulul la care s-a înscris . Cursul este conceput în aşa fel, încât obţinerea performanţei dorite este posibilă numai prin participarea la ore.
 • Să solicite diploma de participare, în cazul în care a frecventat cel putin 70% din cursuri iar la testul final a obtinut un punctaj de minim 60%.
 • Are la acces gratuit la biblioteca prestatorului timp de 6 luni de la data înscrierii la curs.

Organizatorul este ne-plătitor de TVA.

Reclamațiile și sugestiile se fac în scris online sau la secretariat. Problemele sunt rezolvate în timpul cel mai scurt posibil și în termen de 7 zile se concepe un răspuns scris.

Organizatorul își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea română.

Sesizări ANPC:

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Braşov

Adresa: Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 12, cod 500085